Portal wyszukiwania interesujących struktur wiodących przyszłych leków

Struktury wiodące (ang. lead compounds) stanowią pierwszy element na długiej drodze projektowania nowych leków. Stworzony przez nas we współpracy z laboratorium Earlham Institute z Wielkiej Brytanii system Lead Structure Search Portal ma na celu usprawnienie procesu wyszukania nowych, interesujących struktur wiodących. Uporządkowany, efektywny proces pozyskiwania takich związków stanowi podstawę opisywanej gałęzi współczesnej farmakologii.

Zaprojektowany od podstaw przejrzysty, efektywny interfejs użytkownika pozwala na uruchamianie szeregu zaawansowanych analiz związków chemicznych. W systemie zintegrowano zarówno popularne metody chemii obliczeniowej dystrybuowane na podstawie otwartych licencji, jak i autorskie algorytmy laboratorium EI. LSSP automatycznie wykorzystuje - poprzez użycie API - zasoby repozytoriów związków chemicznych ChEBI, RCSB PDB oraz UniProt. Użytkownicy mogą także korzystać z własnych bibliotek ligandów, importując je bezpośrednio do serwisu.

Platforma LSSP jest wewnętrznym narzędziem instytutu EI i nie jest obecnie dostępna pod adresem publicznym.