Polecam Spectrum jako bardzo profesjonalną, niewielką ale skuteczną firmę programistyczną. Stworzenie zaawansowanego narzędzia jakim był VHDRS wymagało szerokiej wiedzy z dziedziny leczenia HIV jak i dostosowania wysokich wymagań użytkowników do szerokiego kręgu odbiorców (np. stare modele przeglądarek). Uważam, że kluczem do sukcesu była metodologia Spectrum pełnej i ciągłej współpracy z nami na każdym etapie projektowania i implementacji tego nowatorskiego narzędzia dla lekarzy.

Prof. Peter Sloot, kierownik Katedry Nauk Obliczeniowych, Uniwersytet Amsterdamski

Rekomendacje terapeutyczne w oparciu o analizę genetyczną wirusa HIV

System WebVHDRS został zaimplementowany wspólnie z Uniwersytem Amsterdamskim, który prowadzi współpracę ze szpitalami i laboratoriami zajmującymi się problematyką terapii osób zarażonych wirusem HIV. Celem projektu było umożliwienie użytkownikom końcowym (lekarzom i laborantom) oszacowanie odporności szczepu wirusa wyodrębnionego z krwi pacjenta na rozmaite leki, w zależności od mutacji w kodzie genetycznym kluczowych białek (odwrotnej transkryptazy, integrazy i proteazy).

System pozwala użytkownikowi na modelowanie rozmaitych mutacji w genomie wirusa HIV, a następnie analizuje podatność zmutowanych wirusów na leki, korzystając z danych publikowanych przez laboratoria badawcze (bazy Stanford HivDB, RegaDB, ANRS). Rezultatem tych obliczeń są tabele obrazujące skuteczność wybranych leków w zwalczaniu konkretnego szczepu wirusa, co z kolei umożliwia lekarzowi dostosowanie terapii do sytuacji danego pacjenta.

W ramach prac nad systemem naszemu zespołowi powierzono zaprojektowanie i realizację przyjaznego interfejsu klienckiego, dostępnego z użyciem przeglądarek WWW. Interfejs ten umożliwia lekarzom łatwe przeprowadzanie symulacji bez szczegółowej wiedzy z zakresu technologii teleinformatycznych.