System informatyczny TTO został zaprojektowany i wdrożony w zgodzie z wymaganiami naszej organizacji. Na każdym etapie tego procesu Spectrum konsultowało z nami funkcjonalność i interfejs nowej platformy. Rezultatem jest system, który umożliwia zarządzanie oraz publikowanie ofert technologicznych w przyjazny dla użytkownika sposób.

Kazimierz Murzyn, Dyrektor Zarządzający Klastra LifeScience Kraków

Zarządzanie rozwojem nowych technologii - od pomysłu do wdrożenia

Celem Platformy TTO jest umożliwienie Klastrowi LifeScience w Krakowie docierania do potencjalnych klientów za pośrednictwem sieci WWW.

Opracowany w tym celu system pełni zarówno rolę aplikacji zarządzającej - w ramach której możliwa jest systematyczna praca nad rozwojem poszczególnych ofert - jak również kanału prezentacji, za pośrednictwem którego informacje o ofertach mogą być przekazywane zainteresowanym klientom. System umożliwia kontrolę nad fazami rozwoju ofert technologicznych zgodnie ze standardową metodologią StageGate; ponadto oficerowie zarządzający poszczególnymi ofertami mają pełną kontrolę nad procesem ich publikowania.

Informacje o ofertach są udostępniane za pomocą graficznego interfejsu webowego, dostępnego również w wersji na urządzenia mobilne. Klienci mają możliwość subskrybowania informacji o ofertach (co skutkuje automatycznymi powiadomieniami w przypadku zmiany parametrów wybranych ofert) oraz otrzymywania raportów zawierających szczegóły ofert w postaci plików PDF. System korzysta z bezpiecznych (szyfrowanych) kanałów komunikacji i posiada wbudowane certyfikaty bezpieczeństwa.

Dostęp publiczny do platformy TTO można uzyskać pod adresem: http://tto.lifescience.pl.